Aanname peuter

 

Toelatingsbeleid
De ingeschreven peuter wordt op een wachtlijst geplaatst, die in volgorde van leeftijd en datum van inschrijving wordt samengesteld.
Als in één van de groepen een plaatsje vrijkomt, dan wordt de peuter die ouder is dan 2 jaar en 4 maanden en die het langst op de wachtlijst staat ingedeeld en geplaatst.

Het bestuur heeft voor dit aannamebeleid gekozen om ouders te stimuleren hun peuter zo vroeg mogelijk aan te melden (aanmelden kan vanaf 1½ jaar) en zo beter inzicht te krijgen in het verloop en vrije plaatsen.

Het aanmeldingsformulier incl. getekend machtigingsformulier kan worden ingeleverd op de peuterspeelzaal van 9.00 tot 11.30 en van 13.15 tot 15.45 of worden verstuurd naar Peuterspeelzaal De Paddestoel, Vismarktstraat 4D, 4931 AZ Geertruidenberg.

De groepen waarin de peuter ingedeeld kan worden zijn als volgt:
Groep 1: maandagochtend/woensdagochtend
Groep 2: maandagmiddag/donderdagochtend
Groep 3: dinsdagochtend/donderdagmiddag
Groep 4: dinsdagmiddag/vrijdagochtend
Groep 5: woensdagmiddag/vrijdagmiddag

Natuurlijk kunt u een voorkeur aangeven. Dit betekent wel, dat het langer kan duren voordat uw peuter geplaatst kan worden.