Ouderbijdrage

Inning van de ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt via een automatische incasso geïncasseerd, 11x per jaar. In de zomervakantie zal er één maand geen ouderbijdrage worden geïnd. 
Wij hebben een streng beleid t.a.v. het niet betalen van de ouderbijdrage. Bij de 1e maand dat de ouderbijdrage niet betaald wordt, ontvangt u per mail een aanmaning van onze penningmeester. Als de daarop volgende maand weer niet wordt betaald, ontvangt u wederom een aanmaning per mail van onze penningmeester. Bij een betalingsachterstand van 3 maanden, zal uw kind de toegang tot de peuterspeelzaal worden ontzegt.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50. Uw kind wordt definitief ingeschreven als het inschrijfgeld, inschrijfformulier en incasso-opdracht is ontvangen.
De ouderbijdrage per maand bedraagt € 56,00.

Aanvang 
Wanneer uw kind in de eerste helft (1 t/m 15de) van de maand komt, dan betaalt u het volledige maandbedrag, komt uw kind in de tweede helft (16de t/m 31ste) van de maand, dan betaalt u slechts de helft van het maandbedrag, u hoeft niets te doen, de incasso gaat vanzelf in.

Vertrek
Wanneer uw kind de peuterspeelzaal verlaat in de eerste helft (1 t/m 15de) van de maand, dan betaalt u slechts de helft van het maandbedrag, verlaat uw kind de peuterspeelzaal in de tweede helft (16de t/m 31ste) van de maand, dan betaalt u het volledige maandbedrag. De incasso-opdracht wordt daarna automatische beëindigd.

Harmonisatie kinderopvang
Met ingang van 1 januari 2018 gaat de wet harmonisatie kinderopvang in. Meer hierover en over de wijziging die dit met zich meebrengt voor de ouderbijdrage vindt u in onderstaande documenten.