Oudercontacten

 

Er zullen informatieavonden georganiseerd worden waarop een bepaald onderwerp, interessant voor de peuter-ouder, wordt uitgediept. Het doel van deze bijeenkomst is o.a.:
  • de ouders/verzorgers te informeren over een bepaald onderwerp;
  • Het contact tussen de ouders/verzorgers te bevorderen;
  • Het contact tussen leidsters en ouders/verzorgers te bevorderen.
Als Uw kind op 3 jarige leeftijd meer dan 3 maanden op de peuterspeelzaal is, krijgt U een informatieboekje van de leidster van de groep met een begeleidend schrijven overhandigd over hoe het uw kind is vergaan in de eerste periode op de peuterspeelzaal en wat de eerste indruk van de leidsters is. Dit wordt meegegeven als er van de kant van de leidsters geen aanleiding is om dit met U te bespreken. Mocht er van uw kant wel behoefte zijn aan een gesprek, dan kunt U hierover contact opnemen met de leidsters van de groep.

Bij het verlaten van de peuterspeelzaal op 4 jarige leeftijd vindt er altijd een 10-min. gesprek plaats en wordt met U het overdrachtsformulier over uw kind besproken. Om de doorgaande lijn met de basisschool zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt dit ingevulde formulier door ons doorgegeven aan de basisschool waar uw kind naar toe gaat.


Contact met de leidsters

Met ons bent u ongetwijfeld van mening dat een goed onderling contact in het belang is van uw kind. Daarom staan de leidsters altijd open voor al uw vragen, idee├źn en suggesties.
U kunt bij hen altijd informeren hoe het met uw kind gaat; bij voorkeur graag aan het einde van de ochtend (11.30 u) of middag (15.45 u).