De Peuter

WAT IS EEN PEUTER EIGENLIJK?

  • Een kind tussen 2 en 4 jaar dat:
  • Net kan lopen, maar dat steeds beter doet;
  • Amper zindelijk is, maar het spoedig helemaal zal zijn;
  • Nauwelijks goed kan praten, maar u binnenkort de oren va het hoofd praat en vraagt en dat ook nodig heeft, en dat u daar serieus op in gaat;
  • Veel, wat u vanzelfsprekend vindt, nog moet ontdekken;
  • Voor zijn geestelijke ontwikkeling van u, uw liefde en inzicht afhankelijk is.
Kortom: een peuter is in alle opzichten een zeer kwetsbaar mensenkind, waar alle volwassenen, die met het kind omgaan rekening mee moeten houden.