GGD  Inspectie

Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit op de peuterspeelzaal. Hieronder vindt u het meest recente inspectierapport.Groen licht inspectie

Rapportage Groen Licht 2014