320
760
1025
1266
1566

Ouder beleidOuders zien wij als partners/bondgenoten als het gaat om het bevorderen van een optimale ontwikkeling van het kind. Samenwerking en wederzijdse betrokkenheid zijn van belang voor de ondersteuning die het kind krijgt en ook aanvoelt. Het ouderbeleid kan onderverdeeld worden in de vier niveaus


Niveau 1 - Samen leven

 • dit is de basis die erop gericht is dat ouders zich welkom voelen, die binnen de Paddestoel als volgt wordt vormgegeven:
  Goede communicatie en goede contacten met ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders moeten hun kind met een vertrouwd en veilig gevoel bij ons achter kunnen laten.

 • Ouders komen op de Paddestoel inschrijfbescheiden halen, krijgen hier uitleg over, nemen dit mee naar huis om in te vullen met het verzoek om dit weer in te leveren.
  Ouders kunnen zich ook online aanmelden via de website

 • Wanneer het kind boven aan de wachtlijst staat / aan de beurt is, wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek om kennis te maken met de ouders, een eerste contact te maken met het kind en informatie te vragen en te geven.

 • De eerste keer komen de ouders samen met het kind wat later en blijven wat langer.
  Tijdens het eerste dagdeel worden de ouders halverwege gebeld en wordt er verslag gedaan hoe het met hun kind gaat in de groep.

 • Er is gelegenheid voor ouders om tijdens de haal- en brengmomenten van hun kind een gesprekje te hebben met de leidsters of hiervoor een afspraak te maken.

 • Ouders worden betrokken / uitgenodigd bij het afsluiten van de thema’s / open dag.

 

Niveau 2 - Samen weten

 • Tijdens een thema ontvangen ouders Themaflitsen met uitleg over het thema, verzoek om materialen kan worden gevraagd, maar ook of ouders zich beschikbaar willen stellen om de kinderen te vervoeren naar een uitstapje.

 • Themaflitsen zijn ook bedoeld voor ouders om in de thuissituatie aandacht aan het thema te besteden en om te weten waar hun kind mee bezig is.

 • Via het inschrijfformulier komt de Paddestoel in het bezit van het email-adres van de ouders. Na het afsluiten van een thema ontvangen de ouders een link om een fotoverslag te kunnen bekijken of te downloaden. Bij het verlaten van de Paddestoel wordt de link niet langer toegestuurd.

 • De ouders worden er op attent gemaakt dat foto’s van het thematisch werken expliciet voor hen bedoeld zijn en niet op sociale media mogen worden geplaatst.

 • Jaarlijks vindt er een informatie -avond plaats met als doel over algemene pedagogische onderwerpen informatie te verschaffen en te discussiëren met elkaar.

 • Jaarlijks vindt er een open dag / inloopochtend plaatst om belangstellende ouders en grootouders, maar zeker ook ouders met kinderen, die in de toekomst de Paddestoel gaan bezoeken een kijkje te laten nemen op de Paddestoel en informatie te geven.