320
760
1025
1266
1566

VVE doel en aanbodHet doel

Het doel voor VVE kinderen is de spraak/taal ontwikkeling te bevorderen, het taalbegrip te vergroten en de woordenschat uit te breiden.

Het aanbod

Het aanbod aan VVE kinderen bestaat, vier dagdelen, uit een talige omgeving, het werken met dagritmekaarten maar ook een fotoverslag van de dagindeling ter ondersteuning. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met de doelgroepkinderen tb samen met talige bijna 4 jarige, omdat kinderen elkaar ook veel te bieden hebben. Elk dagdeel wordt er voorgelezen, gesprekjes gevoerd en gezongen omdat zo spelenderwijs, bij herhaling, de woordenschat uit te breiden en samen plezier te beleven.
In de dag/themaplanning en in de doelen die we voor het thema hebben geformuleerd komen activiteiten die gericht zijn op VVE kinderen terug.

 Samenspraak met ouders

Wij doen dit in samenspraak met de ouders, door ze erbij te betrekken en te wijzen op het belang van voorlezen, communiceren en actief met taal met hun kind bezig te zijn. Alle ouders van VVE kinderen worden door de Paddestoel doorverwezen naar logopedie.

Op de leeftijd van drie jaar en zes maanden wordt er vanuit de Paddestoel een korte rapportage betreft de ontwikkeling van het kind naar de CJG verzonden. Het kind gaat met een VVE indicatie naar de basisschool. Alleen bij twijfel, of de VVE indicatie te kan vervallen, vindt er een observatie voor herindicatie plaats op de groep door de GGD.

Overdracht naar basisschool

Twee maanden voor het verlaten van de Paddestoel vindt er een warme overdracht plaats met de basisschool. Vanuit de basisschool kan er naar aanleiding van de warme overdracht een verzoek komen om het kind, voor plaatsing op de basisschool, op de groep op de Paddestoel te komen observeren, om een goed beeld te krijgen van het kind / of wat de basisschool in moet gaan zetten.

Tevoren dient de pedagogisch medewerker toestemming hiervoor aan de ouders te vragen.