320
760
1025
1266
1566

Algemeen beleidOntwikkeling van uw kind

Kinderen hebben de behoefte om zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te oefenen en trots te zijn op wat ze kunnen. Ze leren hun eigen mogelijkheden kennen door te onderzoeken en te spelen, elk in hun eigen tempo en elk op hun eigen manier. Ze gaan op ontdekkingstocht, proberen oplossingen te zoeken en doen zo allerlei ervaringen op die hen helpen hun veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit op een positieve manier te ontwikkelen.

Kinderen ontwikkelen en leren echter niet vanzelf. Ze ontwikkelen en leren door contact met andere mensen. Ze leren van en met elkaar. Ze hebben elkaar nodig. Op peuterschool de Paddestoel wordt gewerkt met het ontwikkelingsgericht programma Startblokken, dat ervan uitgaat dat kinderen op basis van interesse zelf handelen in een activiteit waarin veel te doen en te ontdekken is. De kunst van het begeleiden van kinderen zit hem in het deelnemen van de pedagogisch medewerker aan de activiteit en het kind zo te “verleiden” tot het nemen van een volgende stap in zijn ontwikkeling.

Ambitieniveau

Peuterschool de Paddestoel geeft grote aandacht aan kwaliteit door te werken op het hoogste ambitieniveau 2: Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Het pedagogisch beleidsplan zelf is ook een uiting van ons kwaliteitsbeleid.
We gaan uit van de vier pedagogische basisdoelen van opvoeding van Professor J.M.A. Riksen – Walraven:

  • Wij bieden kinderen een gevoel van – emotionele – veiligheid
  • We geven ze de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • We geven ze gelegenheid tot het ontwikkelen sociale competentie
  • En we bieden ze de kans om zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken.