320
760
1025
1266
1566

Contact met ouders en verzorgersVoordat uw kind start op De Paddestoel komt een van de pedagogische medewerkers op huisbezoek. Dit is bedoeld voor wederzijdse kennismaking, het dagritme en onze werkwijze uit te leggen, en eventuele vragen te beantwoorden. Dit duurt ongeveer een half uur.

Ouders/verzorgers worden op de hoogte gehouden door middel van thema- en nieuwsflitsen. Deze worden digitaal aangeleverd. Enkele keren per schooljaar krijgt u ook digitaal De Paddestoelstippen, met recente informatie omtrent De Paddenstoel.

Om uw te informeren over de voortgang van uw kind, gebruiken wij het observatie- en registratiemiddel KIJK. Als uw kind 3 jaar is, mits wij uw kind 3 maanden hebben kunnen observeren, krijgt u een registratie van KIJK. Ook als uw kind 3,10 jaar is bespreken wij met u de KIJK registratie, voordat uw kind met 4 jaar naar de basisschool gaat.

De pedagogische medewerkers proberen tijdens de haal- en brengmomenten van uw peuter kort informatie te geven over het dagdeel. U kunt altijd een afspraak maken om de pedagogische medewerker te spreken over uw kind.

U bent altijd welkom om een kwartiertje met uw kind op De Paddestoel te komen kijken, graag van te voren even telefonisch contact opnemen voor een afspraak te maken.

Jaarlijks wordt er een open dag door De Paddestoel georganiseerd. Ook wordt er jaarlijks een informatieavond voor ouders/verzorgers gehouden met thema’s rondom uw kind.


Paddestoelstippen

stippen_herfst_2018